plakat 2018 wersja ostateczna  
        

Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym

zaprasza wszystkich zainteresowanych nauką w naszej szkole

na Dzień Otwarty,

22 maja 2018r. (wtorek)

godz. 10.00 - 13.00

 

Start Ogłoszenia dyrekcji Dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach na rok szkolny 2013/2014

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Przetarg

Dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach na rok szkolny 2013/2014 Drukuj Email

Fundacja „Być Bardziej”  informuje, że wnioski o dofinansowanie do dożywiania dzieci w  szkołach można wysyłać na adres: Fundacja Być Bardziej, ul. Nowogrodzka 31, 00 - 511 Warszawa w ciągu całego roku  kalendarzowego.


Warunkiem uzyskania przez  rodzinę pomocy w formie obiadów w szkole jest kryterium dochodowe na 1 osobę w rodzinie netto (bez podatku) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku:
- do 702zł  (nieodpłatnie);
- od 703zł do 1.053zł  (obiady są płatne 50% przez Fundację, a 50% przez rodziców)
- powyżej 1.053zł (obiady płatne w 100% przez rodziców)

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zainteresowanej, pracownika socjalnego, rodzica, opiekuna dziecka, pobierający świadczenia może zostać zwolniony z opłat za posiłki, w następujących sytuacjach :
- wielodzietność -troje i więcej dzieci,
- samotne wychowywanie dzieci,
- konieczność ponoszenia dużych wydatków w stosunku do dochodów rodziny na koszty leczenia i rehabilitacji,
- uczęszczanie dziecka do szkoły specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczych oraz specjalnego ośrodka opiekuńczo-wychowawczego,
- niepełnosprawność występująca w rodzinie.

Do wniosku  należy dołączyć:
- zaświadczenie o dochodach wszystkich pracujących członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc (POBIERZ)
- druk wniosku o udzielenie pomocy na pokrycie kosztów dożywiania dziecka w szkole w roku szkolnym 2013/2014 – I semestr (POBIERZ)

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (POBIERZ)

- opis sytuacji rodzinnej (wraz z podaniem ilości osób w rodzinie),
- opis aktualnej pomocy finansowej z innych źródeł.

Wnioski z złącznikami i opisem sytuacji Rodziny przyjmowane są listownie na adres Fundacji lub bezpośrednio.