IV LO w Tarnowie w chmurze edukacyjnej

Zapraszamy na stronę Małopolska Chmura Edukacyjna

mche 2020

                                                       

       logo bez tla
       Kliknij aby się zapisać      

jubileusz waga

   

202101291022001

     FE POWER poziom pl-1 rgb
 „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” „Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu”

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

Regulamin biblioteki szkolnej Drukuj Email

 

Regulamin pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 1 w Tarnowie w zakresie przyjmowania książek oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie pandemii Covid-19
Rok szkolny 2020/2021

  1. Skraca się czas przebywania w bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.
  2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki. Pozostali uczniowie muszą zgłaszać potrzebę z jej korzystania do nauczycieli bibliotekarzy wysyłając wiadomości w dzienniku z dziennym wyprzedzeniem.
  3. Czytelnicy odwiedzający bibliotekę szkolną proszeni są o pozostanie w obrębie wyznaczonej strefy, bez możliwości jej przekroczenia (wytyczona bezpieczna odległość na podłodze – zapewniająca zachowanie odpowiednich odległości między czytelnikami).
  4. Jednocześnie w bibliotece, przy biurkach, oprócz bibliotekarzy, może znajdować się jedna osoba, pozostałe zachowują minimum 2metrowy dystans.  Informacja dotycząca liczby osób mogących jednocześnie przebywać w bibliotece umieszczona jest na plakacie przy wejściu do biblioteki.
  5. Wybrane książki będą podawane przez bibliotekarza. Nie ma możliwości samodzielnego dostępu do półek z książkami.
  6. Wszystkie przyjęte od uczniów zbiory będą poddane 2dniowej  kwarantannie (książki po oznaczeniu datą zwrotu, zostaną umieszczone w wyznaczonym miejscu). Po jej upływie nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, by ponownie wrócić je do obiegu.
  7. Po przyjęciu książek od czytelnika nauczyciel bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na którym leżały książki.
  8. Nauczyciel bibliotekarz odpowiedzialny jest za dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, wyłączników światła i innych elementów wyposażenia często używanych.
  9. Tuż po zakończonej przerwie śródlekcyjnej oraz na 15 minut przez jej rozpoczęciem należy wietrzyć pomieszczenie biblioteki szkolnej.
  10. Nauczyciel bibliotekarze pamiętają o częstej dezynfekcji rąk.