IV LO w Tarnowie w chmurze edukacyjnej

Zapraszamy na stronę Małopolska Chmura Edukacyjna

mche 2020

                                                       

       logo bez tla
       Kliknij aby się zapisać      

jubileusz waga

   

202101291022001

     FE POWER poziom pl-1 rgb
 „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” „Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu”
Start Historia szkoły Znani Absolwenci

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

Znani absolwenci Drukuj Email
historia szkoły - Absolwenci
o.-prof.-Andrzej-Wodka-big-270x180

O. prof. Andrzej Wodka
Absolwent IV LO z 1978 roku.

Polski redemptorysta o. prof. Andrzej Wodka Prezesem Akademii Alfonsjańskiej - Wyższego Instytutu Teologii Moralnej w Rzymie. Mianowany przez Wielkiego Kanclerza Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, ks. kard. Agostino Valiini, Wikariusza Generalnego Ojca Świętego Franciszka dla rzymskiej diecezji.
Nominację tę zatwierdził Prefekt Kongregacji wychowania katolickiego ks. kard. Zenon Grocholewski. Sam o. prof. Andrzej Wodka mówi, że nie ukrywa swojego zaskoczenia nominazją.

O. prof. Andrzej Stefan Wodka CSsR pochodzi z Bielczy, woj. małopolskie. Urodził się 29 grudnia 1959 r. w Borzęcinie. W 1978 roku ukończył IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Anioła, w Tarnowie-Mościcach wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie. Pierwszą profesję zakonną złożył 1 lutego 1980r., a święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 1985r. w Tuchowie z rąk ks. biskupa Jerzego Ablewicza. Po święceniach wysłany został na studia do Rzymu. W latach 1985 - 1988 odbył studia biblijne na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie oraz w Hebrajskim Uniwersytecie w Jerozolimie. W latach 1989 - 1992 był wychowawcą kleryków redemptorystów, wykładowcą Pisma Świętego i Prowincjalnym Duszpasterzem Powołań w Prowincji Warszawskiej Redemptorystów (1990 - 1992). W roku 1992 powrócił do Rzymu, gdzie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w roku 1997 uzyskał stopień doktora z teologii biblijnej. Tematem pracy doktorskiej była teologia daru Św. Pawła (2Kor 8-9).
Wkrótce potem został wykładowcą etyki biblijnej na Akademii Alfonsjańskiej (od roku 2007 w stopniu profesora nadzwyczajnego). O. prof. Andrzej Wodka jest nadto wykładowcą teologii życia konsekrowanego na Claretianum (czyt. Klaretianum) od roku 2002; wykładowcą antropologii biblijnej na Fakultecie Teologicznym Teresianum (od roku 2007); wykładowcą corocznych letnich kursów biblijnych dla osób konsekrowanych przy "Seminario Romano" (CSSE) w Rzymie.
W Akademii Alfonsjańskiej był członkiem wielu komisjiym współredaktorem czasopisma Studia Moralia, które dzięki jego staraniom doczekało się wydania cyfrowego on-line. W ostatnim czasie pełnił rolę sekretarza komisji na rzecz wewnętrznej autoewaluacji zgodnie z wymogiem procesu Bolońskiego.
O. prof. Andrzej Wodka od roku 2007 uczestniczy w pracach Kongregacji ds. Duchowieństwa. Wewnątrz Zgromadzenia Redemptorystów od wielu lat żywo uczestniczy w Kapitułach Prowincjonalnych i Generalnych. Jest delegatem Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w Konferencji Redemptorystów Europy. Był współorganizatorem wielu międzynarodowych Kongresów wewnątrz Zgromadzenia Redemptorystów.
Współpracuje z redakcją czasopisma Homo Dei, Unita e carismi (międzynarodowe czasopismo). Wchodzi też w skład komisji dwóch czasopism: Studia teologiczne i humanistyczne (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego) i Studia Warmińskie (Uniwersytet Mazursko-Warmiński w Olsztynie).
O. Andrzej Wodka jest też rekolekcjonistą, felietonistą i konferencjonistą, w Polsce, we Włoszech, w USA.

piotr golemo

 

Piotr Golemo
Absolwent IV LO z 1981 roku, klasa o profilu matematyczno-fizycznym
Wychowawca klasy: mgr Franciszka Witek.

Od 2005 roku Prezes Zarządu Grupa Azoty KOLTAR w Tarnowie.

 

Bień Mieczysław

Mieczysław Bień
Absolwent IV LO

Prezydent miasta Tarnowa w latach 1990- 1994 oraz 2002- 2006.

Ryszard Ścigała

Ryszard Ścigała
Absolwent IV LO z 1976 roku.


Obecny prezydent miasta Tarnowa.
Ukończył studia wyższe na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Elektrotechniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, kierunek Fizyka Techniczna.Doktorat na Politechnice Łódzkiej. Od 1981 roku był związany z Zakładami Azotowymi w Tarnowie- Mościcach S.A. Od 2001-2002 r. był prezesem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w Warszawie. W latach 2001-2006 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu oraz Dyrektora generalnego Zakładów Azotowych w Tarnowie- Mościcach S.A.

Michał Heller

Ks. Prof. Michał Heller
Absolwent IV LO z 1953 roku.

Kosmolog, filozof, teolog, wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
W 1959 r. przyjął święcenia kapłańskie. Prowadzi badania z zakresu fizyki teoretycznej i kosmologii oraz filozofii i historii nauk, a także powiązań nauk ścisłych filozofią i teologią. Sformułował koncepcję „modeli seryjnych”, która dotyczy ewolucji wczesnego Wszechświata. Jest autorem ponad 30 książek, wielu prac naukowych i popularnonaukowych, m.in. The Scence of Space-Time (1981- wspólnie z D.J Raine’em), Question to the Universe(1986), Filozofia świata(1992).

 Jan Styrna

Biskup Jan Styrna
Absolwent IV LO z 1959 roku.

Studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.
W dniu 27.06.1965 roku w tarnowskiej katedrze przyjął święcenia kapłańskie. W roku 1971, został skierowany na studia specjalistyczne w Instytucie Pastoralnym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. W 1991 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. doktora Jana Styrnę biskupem pomocniczym w Tarnowie. Wielkim oddaniem zajmował się formacją świeckich katechetów oraz pracą w Komisji Kaznodziejskiej. Gorliwa i oddana posługa biskupa Jana Styrny była  zauważana i doceniana nie tylko na forum diecezjalnym.

Bronisław Dembowski

Biskup Bronisław Dembowski
Absolwent IV LO z 1946 roku.

W 1950 r. wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 sierpnia 1953 r. od kardynała Stefana Wyszyńskiego. Był wikariuszem w par. Piastów. Od jesieni 1955 r. rozpoczął studia na Wydziale Filozofii KUL. W 1961 uzyskał doktorat w zakresie filozofii teoretycznej. W dniu 25 marca 1992 r. została ogłoszona decyzja Ojca św. Jana Pawła II o mianowaniu ks. Dembowskiego Biskupem Włocławskim. Od 26 kwietnia 2003 r. Ksiądz Biskup Bronisław Dembowski jest biskupem seniorem. W 1988 r. Ks. Dembowski brał udział w obradach tzw. Okrągłego Stołu. Jest autorem wielu publikacji, m.in. Spór o metafizykę. Główne poglądy na metafizykę w Polsce na przełomie XIX/XX wieku.

Tomasz Olbratowski

Tomasz Olbratowski
Absolwent IV LO z 1980 roku.


Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest dziennikarzem radiowym, satyrykiem i felietonistą. Od 1992 pracownik radia  RMF FM. Od 1998 roku pracuje przy porannym programie krakowskiej stacji. Codziennie prezentuje swoje satyryczne felietony w audycji Wstawaj szkoda dnia!. Wraz z Przemysławem Skowronem i Pawłem Oksanowiczem, jest gospodarzem Wolnych Żartów w RMF FM. W 2005 roku wydał książkę "Wstawaj, szkoda DN(i)A", w której zebrał najlepsze swoje felietony. Tomasz Olbratowski współtworzył program Europa da się lubić emitowany w TVP2. Współpracuje także z Kabaretem pod Wyrwigroszem. Wraz z członkami kabaretu stworzył cykl "Między Bugiem, a prawdą". W 2007 roku wybrany Dziennikarzem Roku Małopolski.

Robert Gucwa

Kleryk Robert Gucwa
Absolwent IV LO z 1988 roku.


Pierwszy polski kleryk Stowarzyszenia Misji Afrykańskich (SMA) w okresie powojennym, zginął podczas napadu rabunkowego zastrzelony przez napastników podczas pracy misyjnej 15 listopada 1994 roku w domu formacyjnym SMA w Bangui (Rep. Środkowoafrykańska).
Poświęcił całe, tragicznie zakończone życie, na głoszenie Dobrej Nowiny. Dzięki niemu poznali ją ludzie, którym może nigdy nie byłoby to dane.

Piotr Sambor

Piotr Sambor
Absolwent IV LO z 1980 roku.

Studiował w krakowskiej PWST im. L. Solskiego (Wydział Reżyserii i Dramatu).
Wraz z innymi studentami rozpoczął pracę pod szyldem koła naukowego. Jednym z jej owoców było przedstawienie pt. "Pragmatyści" wg St. I. Witkiewicza. Stało się ono głównym argumentem w zamiarze pozyskania publiczności zakopiańskiej dla idei powołania stałego teatru w stolicy Tatr. Jest prezesem i redaktorem naczelnym Radia Alex Zakopane (radio o charakterze typowo lokalnym, ukierunkowane na społeczność Podhala, Spisza i Orawy oraz na turystów, stąd wyczerpująca informacja turystyczna. Programy informacyjne, folklorystyczne i reklamowe przeplatane są różnorodną muzyką.)

Zygmunt Kolenda

Zygmunt Kolenda
Absolwent IV LO z 1953 roku.

Doktor nauk technicznych (1965), dr habilitowany (1968), prof. zwyczajny (1989) i nadzwyczajny (1976). Posiada tytuł Inżyniera Europejskiego nadany przez European Federation of National Engineering Associations, Paryż (1995). Dziekan Wydziału Metali Niezależnych AGH w latach 1978-1985, członek korespondent PAU (od 1996) . Wykładowca na zagranicznych uczelniach w Meksyku, Japonii i Kanadzie. Jest autorem ponad 120 artykułów naukowych, autor i współautor trzech książek. Promotor wielu prac magisterskich oraz recenzent prac habilitacyjnych. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, dwukrotnie otrzymał Nagrodę Ministra. Jego córka- Katarzyna Kolenda- Zaleska jest dziennikarką TVN 24.

 

Pan prof. Zygmunt Kolenda został wybrany przez Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności na członka czynnego Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych PAU. Dyplomy powołania zostały wręczone nowo wybranym członkom na Uroczystym Posiedzeniu Naukowym PAU w dniu 16 listopada 2019.

 

 
Akademia Umiejętności została utworzona w roku 1872, w wyniku przekształcenia istniejącego od 1815 r. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Choć formalnie ograniczona do zaboru austriackiego, pełniła od początku rolę ogólnopolskiej instytucji naukowej i kulturalnej. Jej działalność – zgodnie z ideą Towarzystwa – wykraczała bowiem poza zabór austriacki, skupiając badaczy z całej Polski i wielu innych krajów. Wyrazem promieniowania Akademii poza granice zaborów było przekazanie jej na własność (1893) zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu, największej kolekcji poloników zgromadzonych przez Wielką Emigrację, także utworzenie jej stacji w Paryżu, a już wcześniej powołanie do życia Ekspedycji Rzymskiej (corocznych wyjazdów do archiwów rzymskich).

 

Działalność PAU w tym samym zakresie była kontynuowana po okupacji niemieckiej do roku 1952, kiedy jej agendy i majątek zostały przejęte, decyzją ówczesnego rządu, na rzecz utworzonej właśnie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. PAU nie została jednak rozwiązana, tak że działalność jej – po nieudanych próbach reaktywacji w latach 1956/57 i 1980/81 – mogła być podjęta zaraz po transformacjach ustrojowych 1989 r.

 

Natychmiast przystąpiono do odtwarzania struktur i agend PAU. Najpierw ukonstytuowały się Wydziały. Wskutek automatycznego powołania do PAU członków Oddziału PAN w Krakowie, trzeba było podzielić dotychczasowy Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. W konsekwencji od maja 1990 PAU liczyła pięć Wydziałów: I – Filologiczny, II – Historyczno-Filozoficzny, III – Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny, IV – Przyrodniczy i V – Lekarski. W marcu 1993 powołano do życia Wydział VI – Twórczości Artystycznej. Już w roku 1990 wznowiono działalność wydawniczą PAU, poczynając od „Rocznika PAU” oraz „Sprawozdań z czynności i posiedzeń PAU”. W następnej kolejności zaczęły się ukazywać „Rozprawy” Wydziałów. Sukcesywnie, począwszy od powstałej w 1991 r. Komisji Środkowoeuropejskiej, w sposób oddolny, w miarę odczuwanych potrzeb i możliwości, tworzono kolejne komisje.

 


Profesor Zygmunt Kolenda ukończył studia z zakresu energetyki na Politechnice Śląskiej a także fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1965 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, habilitował się w 1968, stopnie te uzyskał  na Politechnice Śląskiej. Tytuł Profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1976, a tytuł  Profesora zwyczajnego w 1989. Tytuł Inżyniera Europejskiego nadany przez European Federation of National Engineering Associations, Paryż uzyskał w 1995.

 

Profesor Kolenda zawodowo związany jest cały czas z Akademią Górniczo-Hutniczą im Stanisława Staszica w Krakowie. Obejmował na niej kolejne stanowiska. W 1978 został dziekanem Wydziału Metali Nieżelaznych. Stracił tę funkcję w 1985 za współpracę z niejawnymi strukturami zdelegalizowanej  „Solidarności”. W 1989 stanął na czele krakowskiego Komitetu Obywatelskiego.  Prowadził gościnne wykłady na uczelniach w Ameryce Północnej (University of New Brunswick, Federicton, Kanada, Metropolitan University,Institute for Advanced Studies, Mexico). Nadal aktywnie pracuje, bierze udział w projektach  badawczych, publikuje, prowadzi konsultacje dla doktorantów oraz młodych pracowników naukowych.

 

Profesor Kolenda opublikował ponad 150 artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, jest autorem i współautorem trzech książek.  Był promotorem 18 przewodów doktorskich, recenzentem prac habilitowanych oraz w przewodach o nadanie tytułów naukowych profesora dla Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Jest wychowawcą 3-ch profesorów tytularnych. Specjalizuje się m.in. w zakresie matematycznego modelowania procesów wymiany ciepła i masy oraz termodynamiki procesów nieodwracalnych.

 

Profesor Kolenda jest Przewodniczącym Komisjami Zagrożeń Cywilizacyjnych oraz Komisji Badań Diaspory Polskiej PAU. Jest członkiem wielu komitetów naukowych w kraju i zagranicą; Komitet Problemów Energetyki PAN, Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Komitet Nauk Technicznych PAN, American Society for Mechanical Engineers (ASME), International Committee of Thermodynamics, Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM)

 

Od 1996 roku prof. Zygmunt Kolenda jest przewodniczącym krakowskiego oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Organizuje Kongresy Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie. Jest także członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.
Za swoje dokonania został wyróżniony wieloma zaszczytnymi odznaczeniami państwowym  m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim  Orderu Odrodzenia Polski. W 2009 roku został odznaczony przez Prezydenta Miasta Krakowa medalem  „Honoris Gratia”.

 

Nowotny

Janusz Nowotny
Absolwent IV LO z 1953 roku.

Janusz Nowotny, obecnie emerytowany profesor na Uniwersytecie Western Sydney, bierze udział w programie ONZ Future Earth. Jego praca koncentruje się na odnawialnych systemach energetycznych.  
 
Janusz Nowotny uzyskał tytuł magistra inżyniera chemii na Politechnice Śląskiej w Polsce (1958) oraz doktorat w Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie chemii fizycznej (1968). W latach 1969/70 był stypendystą Uniwersytetu Northwestern w USA. W 1974 r. ukończył studia doktoranckie (habilitacja) na Akademii Górniczo-Hutniczej w Polsce w zakresie reakcji gaz / ciało stałe. Był pracownikiem naukowym Politechniki Śląskiej (1957–63). Następnie przeniósł się do Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, gdzie w 1983 r. został profesorem nadzwyczajnym. Był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Bordeaux (1972), Uniwersytecie w Grenoble (1974), Instytucie Technologii w Tokyo(1982), Uniwersytecie w Bourgogne (1985) ),  Instytucie Maxa Planck, Stuttgart (1986-88), Wolnym Instytucie w Berlinie  (1988), Uniwersytecie Clausthal Zellerfeld (1989), Uniwersytecie Nancy (1989) i Uniwersytecie Marseille (1990). Pełnił funkcję dyrektora na Wydziale Technologii Zaawansowanej NATO w Ringer Castle w Niemczech (1988). Następnie przeniósł się do Australijskiej Organizacji Nauki i Techniki Jądrowej (Australian Nuclear Science & Technology Organisation) jako starszy główny naukowiec (1990-1998). Później pracował na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii, gdzie był profesorem i dyrektorem Centrum Badawczego ds. Materiałów w zakresie Konwersji Energetycznej (1998-08), a następnie profesorem technologii energii słonecznej na Uniwersytecie Western Sydney (2008-16). W 2015 r. został zaproszony do programu ONZ Future Earth, aby założyć i koordynować Sieć Energii Odnawialnej. Opublikował ponad 300 recenzowanych artykułów, rozdziałów książek oraz 19 książek.         
    
Janusz Nowotny zdobył znaczne dotacje na szereg międzynarodowych projektów energetycznych, w tym (i) projekt NSF dotyczący dyfuzyjności powierzchniowej tlenków metali przejściowych, 1976-78 (NSF Grant OIP-7621956, USA i Polska), (ii)projekt  BRITE-EURAM (Grant C91 / 02826, Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Hiszpania) dotyczący wpływu interfejsów na właściwości i przetwarzanie ceramiki tlenkowej, 1991-93 oraz (iii) międzynarodowy projekt NEDO dotyczący przetwarzania tlenku cyrkonu o podwyższonym przewodnictwie tlenowym poprzez przetwarzanie interfejsu, 1994 -97 (Japonia, USA, Holandia, Australia i Niemcy).

Janusz Nowotny był założycielem i organizatorem dwóch serii warsztatów na temat (i) związków niestechiometrycznych , które odbyły się w Krakowie, Polska (1980), Alenya, Francja (1982), Stan Pensylwania, USA (1984), Keel, Wielka Brytania (1986), Zamek Ringberg, Niemcy (1988), Tokio, Japonia (1990), oraz (ii) Ceramiczne Interfejsy zorganizowane w Lucas Heights, Australia (1993), Nagano, Japonia (1994), Kuranda, Australia (1996), Taejon, Korea (1998) i Tsukuba, Japonia (2001). Jego badania koncentrują się na zastosowaniu półprzewodników tlenkowych jako katalizatorów, fotokatalizatorów i alternatywnych układów konwersji energii. Jego praca dąży do wyjaśnienia wpływu interfejsów na wydajność materiałów energetycznych. Badania stosowane mają na celu opracowanie ogniw słonecznych do konwersji energii fotokatalitycznej. Zakres badań obejmuje reakcje gaz/ciało stałe, chemię i inżynierię defektów. Największym postępem jest opracowanie wysokotemperaturowej sondy elektronowej do pomiarów funkcji roboczych w równowadze gazowej/stałej oraz jej wykorzystanie do charakterystyki powierzchniowej materiałów energetycznych podczas przetwarzania i działania.

Dowody uznania:  wykładowca w Instytucie Materiałów, Minerałów i Górnictwa w Londynie, od 2015 do chwili obecnej;  Nagroda za Osiągnięcia w dziedzinie Materiałów Wysokotemperaturowych, Towarzystwo Elektrochemiczne, 2014; Nagroda VC za doskonałość w zakresie zrównoważonego rozwoju,Uniwersytet Western Sydney, 2014; Członek Polskiej Akademii Nauk, od 2009 do chwili obecnej; Nagroda Sir Williama Grove International Association for Hydrogen Energy  (Międzynarodowego Stowarzyszenia Energii Wodorowej) za opracowanie materiałów na słoneczne paliwo wodorowe, 2008; Nagroda Pfeil, Instytut Materiałów, Górnictwa i Metalurgii w Londynie, 2006, 2009 i 2014; Profesura w Australijskiej Radzie ds Naukowych, 2000; Nagroda Honorowa przyznana przez ANSTO (Australijską Organizację ds. Nauki i Technologii Jądrowej) 1996; Medal Honorowy, Akademia Górniczo-Hutnicza, 1995; Nagroda Japońskiego Towarzystwa Promocji Nauki, 1982; Doroczna Nagroda Polskiej Akademii Nauk, 1976; Stypendium podoktoranckie przyznane przez Narodową Fundację Naukową w USA, 1969–1970; Nagroda Stypendialna Humboldt, Niemcy, 1968.

 

 

Witold Golemo
Absolwent IV LO z 1977 roku.

Absolwent Wydziału Ekonomiki Obrotu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracę w tarnowskich Azotach rozpoczął w latach 90. na stanowisku: specjalisty ds. pozyskiwania i spłaty kredytu, kierownika zespołu ds. kredytu i obrotu papierów wartościowych, kierownika Działu Polityki Finansowej oraz - od 1 lutego 2002 r. - dyrektora ds. finansowych. Jest autorem i współautorem najlepszych wdrożeń w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach z zakresu ekonomii i finansów. Witold Golemo pełnił obowiązki Skarbnika Miasta Tarnowa, gdzie wykonywał kompetencje głównego księgowego budżetu Miasta i odpowiadał za gospodarkę finansową Tarnowa. W dniu 15 lipca 2008 r. Witold Golemo przyjął propozycję objęcia stanowiska dyrektora departamentu finansów.

 

Leszek Golba
Absolwent IV LO z 1979 roku.


Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Prawa i Administracji, sp. politolog i historyk); działacz  Konfederacji Polski Niepodległej, był posłem na Sejm I kadencji w latach 1991- 1993,  radnym tarnowskim, w latach 1990-1994.

 

Witold Szczepiński
Absolwent IV LO.

Studiował na Wydziale Organizacji Produkcji Politechniki Śląskiej, uzyskując tytuł specjalisty w zakresie organizacji przemysłu chemicznego.Od 1 stycznia 2002 r. pełnił obowiązki Dyrektora ds. Technicznych i Rozwoju ZAT S.A. Poprzednio pełnił m.in. funkcję dyrektora Centrum Tworzyw Sztucznych (1999-2001) i kierownika Zakładu Syntezy (1991-1999), kierownika Wydziału Krzemu Zakładu Syntezy (1987-1990).  Jest autorem lub współautorem blisko 40 specjalistycznych projektów racjonalizatorskich, w tym objętych ochroną patentową. Kieruje pracami tarnowskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

 

Zygmunt Jakubek
A
bsolwent IV LO z 1976 roku

Mgr. fizyki, Uniwersytet Jagieloński- 1982r; doktor chemii fizycznej, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA- 1995r; pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (dzisiejszy Uniwersytet Rzeszowski); Starszy Asystent Tsinghua Uniwersity- Pekin;  pracownik naukowy- National Research Counsil of Canada, Universite Paris- Sud; Professeur Visité, McMaster University, Hamilton, Canada; zainteresowania pozazawodowe: fotografia, genealogia i podróże.
Napisał ponad 40 artykułów naukowych (USA, Kanada, Wielka Brytania, Korea, Japonia) oraz kilkanaście publikacji prasowych (Polska, USA, Japonia). Obecnie  Zygmunt Jakubek mieszka wraz z rodziną w Ottawie.

 

Andrzej Jakliński
Absolwent IV LO z 1945 roku.

Lekarz medycyny, dr nauk medycznych (1960), dr habilitowany (1963), prof. nadzwyczajny (1972) oraz profesor zwyczajny (1980).
Jest autorem ponad 100 publikacji, pierwszym współautorem i redaktorem podręcznika Medycyna sądowa. Był redaktorem naczelnym organu medycyny sądowej Archiwum medycyny sądowej i kryminologii w latach 1967-1985. Prezes Okręgowego Sądu Lekarskiego w Lublinie. Otrzymał liczne nagrody naukowe ( Minister Zdrowia Io ) oraz odznaczenia państwowe ( w tym Krzyże : Kawalerski i  Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi). Doctor honoris causa Akademii Medycznej w Lublinie. Zmarł w 1995 roku.