IV LO w Tarnowie w chmurze edukacyjnej

Zapraszamy na stronę Małopolska Chmura Edukacyjna

mche 2020

                                                       

       logo bez tla
                 Kliknij aby się zapisać    

 

                jubileusz IV LO tarnów 2021     FE POWER poziom pl-1 rgb
 „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” „Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu”
Start Rekrutacja Nabór elektroniczny

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

Profile klas 2020/2021 Drukuj Email
menu górne - Rekrutacja

Klasa matematyczno – informatyczno – fizyczna

Współpraca z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Program klasy

  Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

7

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka

Uzupełnienie:

 • grafika komputerowa

Języki obce:

 • wiodący - j. angielski,
 • drugi język:
  język niemiecki - kontynuacja
  język włoski - od podstaw

Dodatkowo:

 • obóz matematyczno - astronomiczny
 • udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • możliwość udziału w warsztatach weekendowych i letnich w ramach MChE z zakresu informatyki i matematyki

więcej o klasie

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka lub język obcy

Klasa matematyczno-informatyczno – fizyczna przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiów na kierunkach technicznych np. budownictwo, elektronika, automatyka, robotyka, mechatronika, telekomunikacja; kierunkach informatycznych, matematyczno-przyrodniczych, ekonomicznych i wielu innych.

Klasa biologiczna z językiem angielskim i językiem polskim (biol-psych)- dodatkowa*

Klasa pod patronatem Akademii Ignatianum w Krakowie

Program klasy

  Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

 

 

 

 klasa dodatkowa

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • język angielski
 • język polski

Uzupełnienie:

 • psychologia i ratwonictwo medyczne z możliwością uzyskania tytułu Ratownika Kwalifikowanego Pierwszej Pomocy

Języki obce:

 • wiodący - j. angielski,
 • drugi język:
  język niemiecki - kontynuacja
  język włoski - od podstaw

Dodatkowo:

 • praktyki bilogiczno - ratownicze
 • udział w warsztatach z psychologii i dziennikarstwa na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie
 • udział w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna w zakresie biologii
 • udział w projekcie Tarnowska Liga Debatancka

więcej o klasie

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • język angielski lub WOS

 Klasa biologiczna z elementami psychologii i ratownictwa medycznego przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiów na psychologii, kierunkach biologicznych, rolniczych, przyrodniczych, ratownictwie medycznym, pielęgniarstwie, fizjoterapii, dietetyce, ochronie środowiska, zoologii i wielu innych.

* W zależności od ilości chętnych spełniających warunki rekrutacji.
Jednocześnie informujemy, że każdego roku klasa ta cieszy się bardzo dużą popularnością.

Klasa językowa

Współpraca z Instytutem Goethego w Krakowie, PWSZ w Tarnowie

Program klasy

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

8

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski
 • język niemiecki lub język włoski
 • geografia

Uzupełnienie:

 • języki obce w biznesie

Dodatkowo:

 • udział w zajęciach w Instytucie Kultury Włoskiej w Krakowie
 • udział w zajęciach w Instytucie Goethego w Krakowie
 • przygotowanie do egzaminu FC oraz możliwość zdawania tego egzaminu na terenie szkoły
 • możliwość udziału w warsztatach weekendowych i letnich w ramach MChE z zakresu języka niemieckiego i języka angielskiego

więcej o klasie

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • geografia lub drugi język

Klasa językowa przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiów na kierunkach filologicznych: filologia angielska, niemiecka, włoska; lingwistyce, kierunkach turystyczno – hotelarskich i ekonomicznych.

Klasa biologiczno – chemiczna

Klasa pod patronatem Instytutu Chemii UJ

Program klasy

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

 16

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia

Uzupełnienie:

 • język łaciński w naukach medycznych

Języki obce:

 • wiodący - j. angielski,
 • drugi język:
  język niemiecki - kontynuacja
  język francuski - od podstaw

Dodatkowo:

 • udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • udział w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna w zakresie biologii i chemii

więcej o klasie

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia lub język obcy

Klasa biologiczno - chemiczna przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiów na kierunkach medycznych np. medycyna, ratownictwo medyczne, stomatologia, analityka, farmacja, pielęgniarstwo; kierunkach rolniczych, przyrodniczych, bioinżynierii, weterynarii, fizjoterapii, kosmetologii i wielu innych.

Klasa matematyczno – geograficzna z językiem angielskim

Klasa pod patronatem Wydziału Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Program klasy

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

12

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • geografia
 • język angielski

Uzupełnienie:

 • zarządzanie środowiskiem geograficznym


Języki obce:

 • wiodący - j. angielski,
 • drugi język:
  język niemiecki - kontynuacja/język francuski - od podstaw

Dodatkowo:

 • wyjazdowe praktyki terenowe z geografii w wybranych regionach Polski
 • wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników UJ na terenie uczelni oraz w szkole
 • udział w projekcie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie "Akademia kreatywności - pomysł, potencjał, przedsiębiorca"
 • zajęcia w Fabryce Przyszłości z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych
 • udział w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna w zakresie geografii

więcej o klasie

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • geografia lub WOS

Klasa matematyczno – geograficzna z językiem angielskim przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiów na kierunkach geodezyjnych, logistycznych, górniczych i geoinżynieryjnych, ekonomicznych: zarządzanie, rachunkowość, finanse; kierunkach menadżerskich, hotelarsko – turystycznych, gospodarki przestrzennej i wielu innych.