Odpłatność za obiady - VI 2022 Drukuj
czwartek, 02 czerwca 2022 11:09

Informujemy, że odpłatność za obiady w miesiącu CZERWCU 2022 wynosi:

uczniowie LO - 56 zł

Cena za 1 obiad wynosi - 4 zł

Odpłatność należy uiścić w terminie do 15.06.2022r.

 wpłacając na konto:

Nr konta do wpłat: 58 1020 4955 0000 7302 0267 7946
w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

W przypadku:

    zaległości za m-c MAJ
nadpłaty za m-c MAJ

    rezygnacji w wybrane dni w m-cu CZERWCU

proszę o ustalenie u Pani intendent: Marzeny Boduch (pokój 211) kwoty wpłaty.
Za każdy ZGŁOSZONY dzień nieobecności odliczamy - 4 zł;

Przy zgłaszaniu nieobecności ucznia w szkole należy również zaznaczyć rezygnację z obiadów.

Bardzo prosimy o terminowość wpłat i uregulowanie zaległości.