ZFŚS Drukuj
menu górne - Dokumenty

Regulamin gospodarowania środkami ZFŚS w ZSO nr 1 w Tarnowie
Załącznik  nr 3 Wniosek o przyznanie świadczenia
Załącznik nr 4 - oświadczenie o sytuacji rodzinnej