baner_dla_ucznia baner_dla_rodzica baner_dla_nauczyciela

Start Dokumenty Regulaminy Regulamin czytelni szkolnej
Regulamin czytelni szkolnej Drukuj Email

Regulamin czytelni szkolnej

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice inni pracownicy szkoły.
 2. Czytelnia jest czynna w czasie pracy biblioteki.
 3. Czytelnik  jest zobowiązany do zgłoszenia się do bibliotekarza i wpisania się do zeszytu obecności przed skorzystaniem z czytelni.
 4. Uczniowie przebywający w czytelni szkolnej pozostają pod opieką bibliotekarza lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 5. W czytelni obowiązuje cisza.
 6. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
 7. Książek i czasopism nie wolno niszczyć, a zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 8. Materiały do korzystania w czytelni wydaje bibliotekarz.
 9. Czytelnia udostępnia na miejscu wszystkie zbiory biblioteki.
 10. Czytelnik ma prawo do korzystania z multimediów za zgodą bibliotekarza i opuścić stanowisko pracy 15 minut przed zamknięciem biblioteki.
 11. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.

        Podpis bibliotekarza:                                                              Podpis dyrektora: