baner_dla_ucznia baner_dla_rodzica baner_dla_nauczyciela

Start Kącik logopedyczny
Kącik logopedyczny Drukuj Email

NEUROLOGOPEDA

mgr Patrycja Gądkiewicz

 

Godziny pracy:

 

Wtorek 7.10 - 11.10
Środa 7.10 - 14.00
Czwartek

11.20 - 16.30
(od 15.30 konsultacje z rodzicami)

Piątek 7.00 - 9.00

 

 

WSPIERANIE ROZWOJU MOWY I JĘZYKA U DZIECKA

Pamiętajmy, że wada wymowy jest uciążliwa przede wszystkim dla dziecka i nie jest jego winą, więc pomóżmy mu i zadbajmy o to, aby prawidłowo mówiło i pięknie się wypowiadało.

  • Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój mowy dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie. Terapia logopedyczna prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzenia stanowiącego powód objęcia dziecka opieką logopedyczną.

  • Logopeda zapewnia:

–    Zaplanowane i systematyczne ćwiczenia na zajęciach logopedycznych
w szkole
–    Specjalistyczną pomoc dzieciom i ich rodzicom (opiekunom) w formie wskazówek do domu (zeszyty z ćwiczeniami utrwalającymi do pracy w domu)
–    Indywidualne rozmowy z rodzicami (opiekunami) dziecka objętego terapią logopedyczną

 

  • Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub grupowo. Z zajęć korzystają uczniowie klas I- VIII oraz uczniowie mający zalecenia z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Program zajęć uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Aby terapia logopedyczna przyniosła pozytywne efekty, konieczna jest współpraca logopedy i rodziców (opiekunów) dziecka. Rezultat terapii zależy w dużym stopniu od systematycznych ćwiczeń w domu. Nawet kilkuminutowe, ale codzienne ćwiczenia rodzica z dzieckiem są dużą pomocą.


Informator logopedyczny dla rodziców

–  Rozmawiajmy, prowadźmy  z dzieckiem stały dialog wg zasady ,,Nie mów do dziecka, ale rozmawiaj z nim”
–  Starajmy się mówić do dziecka głośno, wolno, wyraźnie
–  Odpowiadajmy na pytania dziecka cierpliwie i wyczerpująco
–  Wokół nas tyle się dzieje, stwarzajmy dziecku okazję do wypowiedzenia tego co przeżyło. Niech opowie nam bajkę, którą obejrzało, podzieli się wrażeniami ze szkoły, wymyśli zakończenie do czytanego przez nas opowiadania
–  Powtarzajmy głoski, sylaby i zdania tak, aby dziecko obserwowało naszą twarz- będzie miało okazję do obserwacji pracy narządów mowy
–  W dzieciach drzemie naturalna skłonność do mówienia, uważajmy na to aby jej nie gasić! Czasem wystarczy obojętność, brak zrozumienia i czasu na wysłuchanie tego co dziecko ma nam do powiedzenia, aby zahamować ten proces.
–  Nasze wypowiedzi powinny być poprawne językowo. W trakcie rozmowy z dzieckiem unikajmy zdrobnień, spieszczeń- to powoduje błędy wymowy
–  Zadbajmy o prawidłowy zgryz dziecka! Wady zgryzu są jedną z najczęstszych przyczyn powstawania wad wymowy.
– Ograniczajmy  dzieciom dostęp do programów telewizyjnych, komputerowych. Wybierajmy programy właściwe dla wieku dziecka, rozmawiajmy z dziećmi na temat obejrzanego programu, uczmy je budowania wypowiedzi.
–  Akceptujmy każdą wypowiedź dziecka. Nie poprawiajmy wymowy dziecka zmuszając i żądając, by kilkakrotnie powtarzało dane słowo.
–  Nie zawstydzajmy dziecka, nie karzmy za wadliwą wymowę