baner_dla_ucznia baner_dla_rodzica baner_dla_nauczyciela

Start Dokumenty Regulaminy Sali gimnastycznej
Drukuj Email

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ

1. Sala gimnastyczna jest przeznaczona wyłącznie do prowadzenia lekcji wf i zajęć sportowych.
2. Przynoszenie na salę jedzenia jest wzbronione.
3. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący zobowiązany jest do kontroli stanu urządzeń sportowych.
4. Na Sali może przebywać młodzież tylko pod opieką nauczyciela.
5. Uczący i młodzież przebywająca na sali gimnastycznej muszą posiadać odzież i obuwie sportowe.
6. Korzystający ze sali gimnastycznej uczniowie zobowiązani są do dbania o urządzenia sportowe.
7. Przestrzegania ładu i porządku to gwarancja bezpieczeństwa na sali gimnastycznej.