baner_dla_ucznia baner_dla_rodzica baner_dla_nauczyciela

Start Nauczyciele Emerytowani
Nauczyciele emerytowani Drukuj Email

 

 

szlaczek-2

"Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez swoje czyny"
/Stanisław Wyspiański/

Pani Jadwiga Sowińska - nauczyciel nauczania początkowego

Pani Wanda Legieć - nauczyciel nauczania początkowego

Pani Genowefa Pawłowska - nauczyciel zajęć praktyczno-technicznych

Pani Maria Jezior - nauczyciel fizyki

Pani Irena Gogola - nauczyciel (wychowawca świetlicy)

Pani Otyli Truchan - nauczyciel matematyki

Pani Marianna Sawicz - nauczyciel (wychowawca świetlicy)

Pani Barbara Gębska - nauczyciel geografii (dyrektor szkoły w latach 1987 -1990)

Pani Stefania Gurgul - nauczyciel biologii

Pani Maria Jarmuła - nauczyciel matematyki

Pani Wanda Jaśkiewicz - nauczyciel historii (dyrektor szkoły w latach 1990 - 1999)

Pani Edwarda Domin - nauczyciel nauczania początkowego

Pani Barbara Gomoła - nauczyciel (bibliotekarz)

Pani  Zofia Serwin - nauczyciel muzyki

Pani Barbara Andrzejewicz - nauczyciel języka polskiego

Pani Barbara Sajdera - nauczyciel nauczania początkowego

Pani Jadwiga Tarnowska - nauczyciel języka rosyjskiego (bibliotekarz)

Pani Stanisława Turlej - nauczyciel języka angielskiego

Pani Urszula Mosio - nauczyciel nauczania początkowego

Pan Piotr Kapłoński - nauczyciel wychowania fizycznego

Pani Łucja Kątny - nauczyciel nauczania początkowego, historii (dyrektor szkoły w latach 1999 - 2012)