baner_dla_ucznia baner_dla_rodzica baner_dla_nauczyciela

DiAMEnT Drukuj Email

Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty

Od 1 marca 2009 roku do 31 grudnia 2013 roku Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Wyższą Szkołą Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu oraz National-Louis University w Chicago realizują projekt DiAMEnT, którego celem jest stworzenie systemu pracy z uczniami zdolnymi w województwie małopolskim.

diament02

Projekt powstał z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego jako projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań programowych i organizacyjnych służących wspieraniu rozwoju uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach: twórczego myślenia (klasy 1-3 szkoły podstawowej) oraz technologii informacyjno - komunikacyjnej, języka angielskiego, przedsiębiorczości i matematyki (klasy 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna), co w perspektywie czasowej przyczyni się do podniesienia jakości procesu kształcenia oraz zwiększenia szans na sukces w dalszej karierze edukacyjnej i do poprawy zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. 
Projekt ma charakter systemowy, a w jego realizację zaangażowane będą różne podmioty środowiska oświatowego, tworzące koalicję na rzecz wspierania i rozwijania uzdolnień uczniów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych uczniowie mogą rozwijać swoje uzdolnienia w zakresie: technologii informacyjno - komunikacyjnej, języka angielskiego, przedsiębiorczości i matematyki, co w perspektywie czasowej przyczyni się do podniesienia jakości procesu kształcenia oraz zwiększenia szans na sukces w dalszej karierze edukacyjnej i do poprawy zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

diament03
Więcej informacji na stronie:

http://www.diament.edu.pl/
Z naszej szkoły na dodatkowe zajęcia w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych (POWUZ) po wstępnej nominacji nauczycielskiej oraz pomyślnym przejściu testów diagnozujących zakwalifikowali się:

JĘZYK ANGIELSKI MATEMATYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TECHNOLOGIA
INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNA
Sebastian Gabiga Klaudia Bąk Michał Mytnik Piotr Grudzień
Jakub Węgrzyn Adam Mytnik Aleksander Wiśniewski Kamil Kubala
Marcin Gruszczyński
Julia Świętnicka Michał Wójcik


Szymon Wojtowicz


Weronika Szpak


Jakub Pokrywka