baner_dla_ucznia baner_dla_rodzica baner_dla_nauczyciela

Start Ogłoszenia dyrekcji Rekrutacja do klasy I SP 2022/2023
Rekrutacja do klasy I SP 2022/2023 Drukuj Email

rekrutacja155555

Szanowni Rodzice !

 Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  nr  17  im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w  Tarnowie ogłasza zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023.

         Do klas pierwszych przyjmowane są dzieci:

  • 7-letnie (urodzone w roku 2015)  objęte obowiązkiem szkolnym;
  • 6-letnie (urodzone w roku 2016) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli korzystały z wychowania przedszkolnego, albo dzieci posiadające opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Obowiązuje rekrutacja tradycyjna w formie papierowej.

Zgłoszenia dla dzieci obwodowych oraz wnioski dla dzieci spoza obwodu pobrać można z zakładki Rekrutacja/Formularze zgłoszenia do klasy pierwszej lub w sekretariacie szkoły.

   Wypełnione i podpisane przez obojga rodziców zgłoszenia (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie) i wnioski (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)  można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00 w Sekretariacie Szkoły.

W terminie od 7 marca do 20 kwietnia do godz. 15.00 trwać będzie przyjmowanie wniosków na wolne miejsca od rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/359/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE

ZARZĄDZENIE NR 12/2022 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 13 stycznia 2022 r.