baner_dla_ucznia baner_dla_rodzica baner_dla_nauczyciela

Start Z życia szkoły Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego: ,,JESTEŚMY CZĘŚCIĄ NASZEJ PLANETY’’
Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego: ,,JESTEŚMY CZĘŚCIĄ NASZEJ PLANETY’’ Drukuj Email

Cele szczegółowe konkursu:


•    Uświadomienie uczniom, że mają wpływ na stan środowiska naturalnego w swoim miejscu zamieszkania
•    Podniesienie świadomości ekologicznej
•    Wdrażanie nawyków sprzyjających zachowaniom proekologicznym
•    Wpajanie dzieciom potrzeby ochrony środowiska naturalnego
•    Korzystania z różnych źródeł w celu wyszukania informacji na tematy proekologiczne
•    Zaznajomienie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska
•    Poznanie metod walki ze śmieciami i ich segregacja
•    Uświadomienie dzieciom znaczenia pojęcia ekologia

Konkurs dla klas IV – VI  składał się z dwóch części:

1.    I część plastyczna– polegała na przygotowaniu i przedstawieniu gazetki o tematyce ekologiczne pt. ,,Współczesne zagrożenia środowiska przyrodniczego i sposoby przeciwdziałania im’’.
2.    II część pisemna - obejmowała test składający się z 30 pytań zamkniętych, który odbył się 29 kwietnia.
W części pierwszej udział wzięło 18 ekozespołów, z których do drugiego etapu zakwalifikowały się 3 ekozespoły. Szkolna Komisja Konkursowa w dniu 10 maja 2022 r. wyłoniła zwycięzców konkursu. Prace oceniano pod względem samodzielności, estetyki oraz zagadnień tematycznych. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą ekologiczną. Ogólna ocena prac była bardzo trudna, przede wszystkim z uwagi na wysoki poziom wiedzy reprezentowanej przez wszystkich uczestników. W konsekwencji komisja przyznała 1 miejsce i 2 wyróżnienia:

 Zwycięzcami zostali:

Ekozespół w składzie:

1.    Aleksandra  Stawarz
2.    Milena  Banek
3.    Bernard  Bałut
4.    Kazimierz  Banowicz

Wyróżnione ekozespóły w składzie:

Ekozespół 1

1.    Hanna  Sikora
2.    Joanna   Górska
3.    Karolina  Kurtyka

Ekozespół 2

1.    Wiktor  Kukla
2.    Karol  Musiał
3.    Maksymilian  Leśniak
4.    Krzysztof  Pałucki


Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!

FOTOGALERIA  PRAC KONKURSOWYCH