baner_dla_ucznia baner_dla_rodzica baner_dla_nauczyciela

Start Przewidywane osiągnięcia
Nie wystarczy przekroczyć próg , trzeba iść w głąb Drukuj Email
Klasy I-III - Informacje dla rodziców klas 1

dzieci_8„Nie wystarczy przekroczyć próg , trzeba iść w głąb”

/Jan Paweł II/

Przekroczenie progu szkolnego niesie ze sobą wiele ważnych zmian w życiu dziecka i całej rodziny. Początek edukacji szkolnej to trudny moment dla pierwszaka. Sytuacja ta wywołuje u niego stres. Jak silny on będzie i jak dziecko sobie z nim poradzi, w dużym stopniu zależy od rodziców.
Rodzice patrzą na to inaczej. Wiedzą, że szkoła jest nieunikniona i ważna. Zaraz potem zadają sobie pytania dotyczące wyboru szkoły, nauczyciela, podręczników,zajęć pozalekcyjnych czy liczebności zespołu klasowego. Jednym słowem chcą zapewnić swojemu dziecku bezpieczny, nowoczesny
i atrakcyjny system nauczania, a tym samym dobry start, który jest niezwykle ważny. Zaczyna się on już w przedszkolu i tutaj kształtowany jest odpowiedni stosunek do edukacji w szkole, do nauki, na jego nastawienie, na motywacje do uczenia się. Już w przedszkolu prowadzona obserwacja pedagogiczna, przez doświadczonych nauczycieli oraz psychologów pozwala wychwycić deficyty w rozwoju dziecka, które mogą powodować kłopoty dziecka w procesie edukacyjnym w szkole. Pierwsze kroki w szkole stawiane z trudem, nieudane mogą zniechęcić dziecko, mogą wytworzyć u niego przekonanie, że to, czego wymagają od niego nauczyciele, a pośrednio także rodzice, przerasta jego możliwości, że jest ponad jego siły, że wiąże sie dla niego z pasmem nieustających przykrości i porażek. Przekonanie takie może towarzyszyć dziecku przez cały przebieg nauki szkolnej, wpływając ujemnie na jego stosunek do otoczenia i do samego siebie. Szkoła otwiera swoje drzwi dla wszystkich przyszłych uczniów i zachęca do wspólnej twórczej pracy. Wychowawca, pedagog szkolny i dyrekcja są zawsze otwarci na każdy problem ucznia i służą pomocą .

/przygotowała: mgr Barbara Mucha/