Wzory pism Drukuj
Dla uczniów - Z życia szkoły
Podanie o przyjęcie do szkoły pobierz
Podanie o duplikat legitymacji szkolnej   do pobrania
Usprawiedliwienie   do pobrania
Zwolnienie z lekcji   do pobrania
Zwolnienie z lekcji wychowana fizycznego

załącznik nr 1


załącznik nr 2

Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w wycieczce   do pobrania
Zgoda rodziców na udział w zawodach sportowych zgoda.doc
Oświadczenie rodzica dot. uczęszczania na lekcje religii ośw_niepełnoletni
Oświadczenie rodziców ucznia niepełnoletniego WDŻ oświadczenie
Konkursy kuratoryjne

klauzula informacyjna

zgoda na konkurs

Kongurs plastyczny

zgoda na konkurs