Harmonogram naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej na r. szk. 2022/2023 Drukuj

Zgodnie z określonymi nowymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły*, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
Rodzaj czynności Termin w postępowaniu uzupełniającym
od 7 marca 2022r.
do 20 kwietnia 2022r.
do godz. 15:00
Złożenie wniosku* o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 16 sierpnia 2022r.
do 19 sierpnia 2022r.
do godz. 15:00
do 22 kwietnia 2022r.
do godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków* o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 23 sierpnia 2022r.
do godz. 15:00

25 kwietnia 2022r.      
od godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej. 24 sierpnia 2022r.
do godz. 12:00
od 25 kwietnia 2022r.
od godz. 13:00

do 27 kwietnia 2022r.  
do godz. 15:00
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 24 sierpnia 2022r.
od godz. 13:00
do 25 sierpnia 2022r.
do godz. 15:00
28 kwietnia 2022r.
do godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej. 26 sierpnia 2022r.
do godz. 12:00